S.N. Lazarev: Sistem samoregulacije polja (audio-knjiga)

600,00 RSD
Predstavljamo vam prvu audio-knjigu S.N. Lazareva na srpskom jeziku i prvu knjigu iz edicije „Dijagnostika karme" - Sistem samoregulacije polja.

Audio-knjige su veoma udobne za "čitanje" zato što mogu da se slušaju svuda: u šetnji, na poslu, na putovanju, dok žmurimo, odmaramo se ili pripremamo za spavanje.

Pred nama je gotovo 8 sati uzbudljivog duhovnog putovanja sa S.N. Lazarevim, kroz koje nas vodi Miša Miladinov.

Preslušajte odlomak:
O knjizi:
Dijagnostika je – pojam sa Zapada, a karma – sa Istoka.  Autor povezuje filozofiju Istoka i Zapada, uči nas da dijalektički razmišljamo i naučnim jezikom objašnjava religiozne istine. Zahvaljujući tome, prvi put dolazi do objedinjavanja nauke i religije. To nam pomaže da shvatimo da ideja slučajnosti postoji samo na spoljašnjem planu. Na unutrašnjem, svi događaji su povezani i uslovljeni. Sve što nam se dešava – nije slučajno, već nam je dato sa Više ravni, da bismo razvijali svoju dušu i postali istinski srećni. Menjajući sebe u skladu sa otkrićima autora, mnoge žene, koje nisu mogle da imaju decu, na svet su donele zdravo potomstvo, ljudi koji pate od neizlečivih bolesti su ozdravili, mnoge usamljene osobe su konačno svile porodično gnezdo, deca su postala poslušnija i nisu se više razboljevala, a brojni mladi ljudi su pronašli posao koji odgovara njiho-vim sposobnostima i ostvarili napredak. Sistem, predstavljen u knjizi, daje smisao svemu što se dešava, kao i razumevanje zbog čega živimo i šta treba da nam bude svrha postojanja.


Komentari (0)

Preporučujemo